JE ÚČINNÝ NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

01.01.2018 00:00

JE ÚČINNÝ NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON! :-)

Zjednodušit a zrychlit povolovací řízení, to by měly být hlavní cíle novely stavebního zákona, která nabyla účinnosti k 1. lednu letošního roku. Novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Zároveň bude možné postavit na pouhé stavební ohlášení rodinné domy nebo rekreační chaty bez omezení stavební plochy. Kvůli omezení vlivu veřejnosti na schvalovací proces míří na novelu kritika ze strany ochranářských spolků.