SPOLUPRÁCE

DOPRAVACI.CZ

Ing. Jan Krupička

Telefon: +420 733 701 915

E-mail:  info@dopravaci.cz, krupicka@dopravaci.cz

Web: www.dopravaci.cz

 • Rozhledové trojúhelníky
 • Projekt dočasného dopravního značení
 • Stavební objekt sjezdu k nemovitosti nebo napojení na pozemek

Studio HIT – Ing. arch. Katarína Žilová

Ing. arch. Katarína Žilová - architektura a vizualizace

Telefon:  +420 776 388 366

                +421 905 682 986

E-mail:  katarina.zilova@gmail.com

Web:  www.studiohit.cz

Abano s.r.o.

Ing. Zbyněk Kovalčík - jednatel

Telefon: +420 777 709 097

E-mail: kovalcik@abano.cz

Web: www.abano.cz

Dřevostavby Harabiš s.r.o.

Zdeněk Harabiš - majitel firmy

Telefon: +420 608 750 703

E-mail: info@drevostavby-harabis.cz

Web: www.drevostavby-harabis.cz

Projekce Guňka s.r.o.

Ing. Jakub Guňka

Telefon:  +420 608 730 487

E-mail: gunka@projekcegunka.cz

Web: www.projekcegunka.cz 

 • Vnitřní instalace v objektu (plyn, vodovod, kanalizace, vytápění)
 • Domovní přípojky a řady (plyn, vodovod, kanalizace)
 • Obnovitelné zdroje
 • Energetická náročnost budov (PENB - Průkazy energetické náročnosti budovy)

Tomáš Konečný

Telefon: +420 602 536 384

E-mail: pbr.konecny@seznam.cz

 • osoba zodpovědná na úseku požární ochrany (PBŘS - požárně bezpečnostní řešení staveb)

Jarmila Mazurková

Telefon: +420 777 744 486

E-mail: jarkamazurkova@seznam.cz

 • elektroinstalace (silnoproud - prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného provedení)
 • výpočty a návrhy osvětlení (umělého i denního)

Ing. Martin Ondris

Telefon: +420 736 676 097

E-mail:    info@aktivita-radon.cz

Web:   www.aktivita-radon.cz

 • radonový průzkum

Ing. Igor Pachlopník

Telefon:  +420 606 600 040

E-mail:    gepas@gepas.cz

Web:       www.gepas.cz

 • geodetické práce (polohopisné a výškopisné zaměření stavby a pozemků)

Ing. Radim Stránský

Telefon:  +420 777 340 134

E-mail: radim.stransky@gmail.com

 • HG posudky (hydrogeologická posouzení na vsakování vod /splaškových či dešťových/)