PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON)

01.03.2018 00:00

BYLO VYDÁNO ÚZ č. 1260 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy, 2018

Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti rozsáhlá novela stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. V souvislosti se změnami stavebního zákona se změnily také 3 prováděcí vyhlášky (změna vyhlášky č. 503/2006 Sb., která byla očekávána v lednu 2018, se zatím stále projednává). V publikaci je rovněž aktuální znění autorizačního zákona Celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 3. 2018, 544 stran