VYŠLA NOVÁ NORMA ČSN 73 6101 - PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC

10.09.2018 08:30

Od září 2018 platí nová norma ČSN 73 6101 - PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC. Tato norma nahrazuje předchozí normu z října 2004 a její dvě změny. Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN o nové technické poznatky.