Ing. Radim Stránský

Telefon:  +420 777 340 134

E-mail: radim.stransky@gmail.com

  • HG posudky (hydrogeologická posouzení na vsakování vod /splaškových či dešťových/)