Archiv článků

10.09.2018 08:30

VYŠLA NOVÁ NORMA ČSN 73 6101 - PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC

Od září 2018 platí nová norma ČSN 73 6101 - PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC. Tato norma nahrazuje předchozí normu z října 2004 a její dvě změny. Tato norma upravuje a doplňuje obsah předchozí ČSN o nové technické poznatky.  
Celý článek
01.03.2018 00:00

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON)

BYLO VYDÁNO ÚZ č. 1260 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy, 2018 Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti rozsáhlá novela stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. V souvislosti se změnami stavebního zákona se...
Celý článek
23.02.2018 08:36

AKTUALIZOVANÁ NORMA ČSN 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ. JAKÉ JSOU ZMĚNY?

Čtyři roky uplynuly od vydání první prováděcí normy pro montáž otvorových výplní s označením ČSN 74 6077. Jak už to bývá, tak v každém dokumentu se časem najdou pasáže, které je potřeba doplnit a co nejvíce zpřesnit. ČSN 74 6077 není v tomto ohledu výjimkou....
Celý článek
01.01.2018 00:00

JE ÚČINNÝ NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

JE ÚČINNÝ NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON! :-) Zjednodušit a zrychlit povolovací řízení, to by měly být hlavní cíle novely stavebního zákona, která nabyla účinnosti k 1. lednu letošního roku. Novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)....
Celý článek
31.07.2017 00:00

STAVEBNÍ ZÁKON, ZNĚNÍ OD 1.1.2018

31. 7. 2017 Stavební zákon, znění od 1.1.2018 Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a...
Celý článek
20.03.2013 08:12

První zpráva

Dnes byl spuštěn náš nový blog. Prosím sledujte jej, budeme se snažit přinášet vždy aktuální informace. Číst zprávy tohoto blogu je možné i přes RSS kanál.
Celý článek
20.03.2013 08:12

Nová akce

Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.
Celý článek
Záznamy: 1 - 7 ze 7