INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V rámci této činnosti probíhá komunikace s městskými či obeními úřady (stavebními úřady), s vlastníky okolních pozemků či jinými dotčenými orgány (KHS-MSK, HZS-MSK či SEI). V důsledku této komunikace vznikají podklady a připomínky, které je nutno zapracovat do dokumentace.

Součástí a důsledkem této činnost je vždy vyřízení rozhodnutí, či souhlasu v dané části dokumentace.

V rámci projektu stavby se zpravidla vyskytuje až 5 stupňů dokumentace, jsou to:

  • studie
  • území řízení (rozhodnutí)
  • stavební povolení (ohlášení stavby)
  • dokumentace k provedení stavby
  • dokumentace skutečného porvedení stavby

Jako každé stavba má svá specifika, tak i samotná náplň každé dokumentace je různá. Některé stupně dokumentací se slučují a jiné se mohou vypustit úplně. To ale vždy závisí na konkrétních podmínkách daných normami, vyhláškami či referentem stavebního úřadu.