VÝPOČET ODVODŮ ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF)

Jsem schopen vypracovat výpočet odvodů pro vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu bývá tento výpočet nutnou přílohou žádosti o odnětí půdy ze ZPF.

Dle tohoto zákona nejsou stanoveny nároky na to, kdo tento výpočet může provádět (není omezeno autorizací, či jiným speciálním předpisem).

 

Samozdřejmostí je doložení tohoto výpočtu pro každou stavbu.

Posléze je i možné podat žádost za investora a po prokonzultování s referentem odboru ŽP brát záruku za správnost výpočtu.